<![endif]-->

 
 
 
REGULAMIN
 
 
 
§1
1.  Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach 16:00 - 20:00. Przyjazd w innych godzinach należy ustalić telefonicznie.
3. Na terenie całego ośrodka obowiązuje cisza nocna od godz. 23:00 do godz. 7:00.
4. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu Gości nie akceptujemy żadnych zwierząt.
 
 
§2
1. W przypadku rażącego zakłócania spokojnego pobytu innych Gości, naruszania dobra sąsiadów i nie przestrzegania regulaminu ośrodka obsługa ma prawo zażadać od wczasowiczów opuszczenia terenu bez zwrotu opłaty pobytowej.
W przypadku odmowy sprawa przekazywana jest policji.
2. Do korzystania z domków letniskowych oraz dostępnych atrakcji na ośrodku uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy zakwaterowaniu należy okazać dokument tożsamości. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, która jest za nie odpowiedzialna.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie,
w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
4. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata pobytowa.
 
§3
1. Domki letniskowe są przekazywane w użytkowanie w dniu przyjazdu i odbierane przy wyjeździe przez obsługę ośrodka. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez obsługę ośrodka.
2. Ze względu na na uciążliwy i trudny do usunięcia zapach, zabrania się smażenia ryb w domkach. Nie zastosowanie się do w/w wymogu skutkować będzie pobraniem opłaty 500zł. na pokrycie kosztów dezynfekcji.
Domki w dniu wyjazdu należy pozostawić w czystości tak jak w dniu odbioru. Śmieci są segregowane i wyrzucane we własnym zakresie do pojemników znajdujących się na terenie ośrodka.
3. Za zużytą energię elektryczną pobierana jest opłata zgodnie z taryfą dostawcy prądu w wysokości 2,20 zł/kWh.
4. Opłata serwisowa ( m.in. pranie pościeli, dezynfekcja, ozonowanie) pobierana w dniu przyjazdu - 150,00 zł.
5. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia należy niezwłocznie powiadomić  obsługę ośrodka, celem dokonania naprawy lub wymiany. Kwotę za w/w należy uregulować najpóźniej w dniu wyjazdu.
6. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
7. Obsługa ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku i na terenie ośrodka. Prosimy o zachowanie należytej staranności w zamykaniu okien oraz drzwi w momencie opuszczania domku.
8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oraz za wszystkie szkody wyrządzone przez osoby go odwiedzające. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 
§4
1. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających zarówno na terenie ośrodka jak i na placu zabaw ponoszą odpowiedzialność rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
2. Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony z 1 miejscem parkingowym na domek.
3. Na terenie ośrodka znajduje się monitoring.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na terenie ośrodka.
5. Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych gości nie akceptujemy zwierząt.
6. Na terenie całego ośrodka obowiązuje noszenie opasek identyfikacyjnych.
 
§5
1. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać na terenie ośrodka, dopuszcza się jednak możliwość odwiedzin Gości ośrodka w godzinach 10:00 - 22:00, wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu obsłudze ośrodka i otrzymaniu zgody. Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność finansową za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oraz za wszystkie szkody wyrządzone przez osoby odwiedzające.
2. Osoby odwiedzające naszych gości obowiązuje regulamin ośrodka oraz zakaz wprowadzania zwierząt.
3. Wszystkie atrakcje znajdujące się na terenie ośrodka tj. basen, piłkarzyki, cymbergaj, trampoliny itd. są przeznaczone TYLKO dla osób zakwaterowanych.
 
§6
1. Na wyposażeniu każdego domku znajduje się gaśnica. Za nieuzasadnione jej użycie i konieczność wymiany uszkodzonego wyposażenia najemca zostanie obciążony kosztami.
2. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku letniskowego obowiązuje przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się:
· palenia tytoniu (złamanie tego zakazu skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty 500zł. na pokrycie kosztów dezynfekcji pomieszczeń)
· rozpalania grilla na tarasie (grillowanie możliwe na trawniku przed domkiem),
· przechowywania materiałów łatwopalnych i żrących,
· rozpalania ognisk na terenie ośrodka.
 
§7
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka przyjmują do wiadomości, że ich wizerunek jest przetwarzany za pomocą monitoringu wizyjnego i w razie potrzeby/konieczności może zostać on upubliczniony.
2. Osoby przebywające na terenie ośrodka, w tym Goście, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieopłatnie i bezterminowe wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej, utrwalonego przez ośrodek we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie (np. na portalach społecznościowych, filmach, zdjęciach, plakatach, w internecie w ramach akcji promocyjnych i reklamowych obiektu Słoneczny Przystanek. W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do firmy ERMAZ S.C. będącej właścicielem ośrodka Słoneczny Przystanek lub innych osób działających na jej zlecenie.
3. Ośrodek nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez inne osoby, w tym Gości, bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach ninijszego regulaminu.
4. Rezygnacja z całkowitego i częściowego pobytu oraz późniejszy przyjazd czy skrócenie pobytu nie upoważnia obsługę do zwrotu wpłaconych należności.
 
 
§8
1. Obsługa ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia bądź niedogodności niezależne od w/w w postaci: przerw w dostawie prądu, wody i dostępu do internetu.
2. Nie zapewniamy ręczników oraz środków czystości.
3. Regulamin ośrodka dostępny jest również na tablicy informacyjnej znajdującej się przy recepcji.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje właściciel/pracownik ośrodka oraz zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 
 
 
 

 

Wyposażenie domku:
 

Pokój dzienny (parter):

· narożnik z funkcją spania (2 osoby)

· stół + 6 krzeseł

· TV LCD 32 cale

· bezpłatny dostęp do internetu WIFI

· schowek

· parawan, koc plażowy

· suszarka do bielizny

· szczotka + szufelka

· zestaw mop


Aneks kuchenny (parter):

· lodówka z zamrażalnikiem

· kuchenka ceramiczna

· kuchenka mikrofalowa

· opiekacz toster do kanapek

· naczynia dla 8 osób

· sztućce dla 8 osób

· czajnik elektryczny

· garnki + patelnia

· akcesoria kuchenne

 

Łazienka (parter):

· umywalka

· toaleta

· natrysk

· szafka na kosmetyki

· lustro

· suszarka do włosów

 

 

Sypialnia x 2 (piętro)

· 3 łóżka jednoosobowe

· szafka nocna

· lampka

· szafa

 

Taras

· stół + krzesła

· grill

 

 

Dodatkowe opłaty:

Opłata klimatyczna wysokości 3,20 zł. pobierana w dniu przyjazdu (opłata klimatyczna wg Uchwały Rady Gminy Postomino )

Opłata za zużytą energię wg. wskazań licznika 2,20 zł/kWh

Opłata serwisowa 150,00 zł


Regulamin korzystania z basenu

§1


Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników, Opiekunów i Odwiedzających przebywających na terenie ośrodka.


§2


Basen jest niestrzeżony, nie ma ratownika.


§3


Basen dostępny jest w sezonie wakacyjnym od pierwszej soboty po zakończeniu roku szkolnego do ostatniej soboty kończącej wakacje w godz. 12.00 - 18.00 w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych. Właściciel/Pracownik ośrodka zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia basenu.


§4


Zabrania się korzystania z basenu poza godzinami jego otwarcia z uwagi na czynności dezynfekujące.


§5


Z basenu mogą korzystać:

·  dorośli i młodzież,
·  dzieci do lat 18-stu – pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej (stały kontakt z dzieckiem „na wyciągnięcie ręki”),
·  dzieci do 3 lat (wymagane pielucho majtki),


§6


Osoby będące w złym stanie zdrowia, sprawności, kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Właściciel/Pracownik ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.


§7


Z basenu nie mogą korzystać osoby:

·  pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków,
·  są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych,
·  chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu,
·  z otwartymi niezagojonymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
·  których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
·  są uczulone na środki dezynfekujące,
·  cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane,
·  chorują na choroby zakaźne.


§8


Przed wejściem do wody wymagane jest skorzystanie z prysznica basenowego.


§9


Wstęp na basen możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym.


§10


Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:

·  wrzucania zabawek do wody,
·  skakania do wody,
·  palenia papierosów, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz jedzenia w niecce basenowej,
·  wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych,
·  rezerwowania leżaków,
·  zanieczyszczania i zaśmiecania basenu i wody. Osoby nie stosujące się do niniejszego punktu zostaną obciążone kosztami wymiany wody, w przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi Opiekun dziecka,
·  uszkadzania, niszczenia urządzeń sprzętu basenowego.


  §11


  Strefa basenowa jest monitorowana. Osoby korzystające z basenu wyrażają zgodę na monitoring.


  §12


  Za zniszczone wyposażenie strefy basenowej obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.


  §13


  Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie strefy basenowej właściciel/pracownik ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.


  §14


  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

   

   

   

   

   
  SŁONECZNY
  PRZYSTANEK
  DREWNIANE DOMKI NAD MORZEM
  Z KLIMATYZACJĄ
   
  Nasz adres:
  Admiralska 28 A
  76-107 Jarosławiec
   
   
  REZERWACJE
   
  +48 730 760 204
  +48 730 760 200

  kontakt@slonecznyprzystanek.pl
   
    Lubię to!